»»

"/>
Obavještenje za roditelje budućih prvačića
Počeo upis učenika u prve razrede osnovnih škola
Datum: 29.04.2020.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava roditelje / staratelje djece rođene u periodu od 01.09.2013. godine do 31.08.2014. godine tj. djece koja će do mjeseca septembra 2020. godine napuniti šest godina života, da prijava djece za upis u I razred osnovne škole počinje u ponedjeljak 04.05.2020. godine i traje do 15.05.2020. godine.

S ciljem zaštite zdravlja djece, te kako bi spriječili širenje zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), potrebno je da roditelji/staratelji prijavu djece izvrše putem maila ili lično kod pedagoga u prostorijama škole.

O terminima dostavljanja potrebne dokumentacije i testiranja djece, roditelji/staratelji će biti obavješteni naknadno kada se steknu potrebni uslovi.

Sve informacije vezane za prijavu djece mogu se dobiti u školama na oglasnim pločama, putem obavjesti na školskim internet stranicama te putem maila i kako slijedi:

JU OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde –oshuseinefdozo@gmail.com

JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde – osffbupis20@gmail.com

JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići –mak000@bih.net.ba

JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača – osbrzi@bih.net.ba

JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina“ – os_ustikolina@hotmail.com

JU OŠ „Prača“ Prača -038/733-104 – juospraca@bih.net.ba

Podsjećamo roditelje/staratelje da su obavezni pridržavati se školskih upisnih područja u skladu sa važećom Odlukom o školskim područjima.

Pozivamo roditelje da blagovremeno izvrše prijavu kako bi škole imale dovoljno vremena da se kvalitetno pripreme za prijem prvačica i početak nove školske godine.

Budućim učenicima želimo sretne školske početke uz puno zdravlja i uspjeha!

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport

Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.