»»

"/>
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde i Udruženje studenata "Index"
Zajednički do boljeg statusa goraždanskih studenata
Datum: 11.08.2020.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  BPK-a Goražde Arman Bešlija održao je danas prvi zvanični sastanak sa predstavnicima novoformiranog Udruženja studenata Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „Index“.

Na sastanku je razgovarano o gorućim pitanjima studenata na području našeg kantona, kao i o uspostavljanju saradnje Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a sa ovim udruženjem s ciljem unaprjeđenja  komunikacije između Ministarstva i studenata.

Ministar Arman Bešlija izrazio je zadovoljstvo što studenti s područja ovog kantona, po prvi put nakon dugo vremena, organizovano, putem ovog udruženja mogu ostvarivati svoje ciljeve usmjerene prvenstveno ka poboljšanju svog statusa .

„Pokušavamo naći najbolja moguća rješenja s ciljem zadržavanja naših sposobnih i obrazovanih studenata u našem gradu Goraždu kako bi se s tim mladim ljudima desila sva moguća napredovanja u svim segmetima društva, jer kako nam je poznato na „mladima svijet ostaje“ i baš svi bismo trebali ulagati u obrazovanje i napredak naše omladine kao važnog segmenta našeg društva“ –istaknuo je ministar Bešlija.

S ciljem potpore studentima i ovom udruženju, dogovoreno je da Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku , kulturu i sport uskoro raspiše Javni poziv na koji će se moći prijaviti studenti i mladi koji će na taj način moći realizovati svoje ciljeve, planove i ideje, a poznato je da naš Kanton ima mnogo nadarenih mladih studenata kojima i treba dati punu podršku.

Na sastanku su studenti imali nekoliko zahtjeva i inicijativa a jedan od glavnih je zahtjev za isplatu ostatka studentskih stipendija za akademsku 2019/2020.godinu prije početka 2020/2021. godine.

S tim u vezi aktuelizirano je i donošenje Zakona o stipendiranju, finansiranje studentskog udruženja, kao i status Internacionalnog  Univerziteta u Goraždu, budući da ovo udruženje kako je istaknuto mora zastupati sva prava studenata, pa i prava studenata sa ovog univerziteta.

Prema riječima Nihada Ferhatovića, člana Nadzornog odbora Udruženja studenata „Index“, oni trenutno ne raspolažu sa informacijiom koliko je ukupno studenata na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu.

„ Upravo jedan od zaključaka ovog sastanka jeste da uspostavimo komunikaciju sa studentskim predstavnišvom tog Univerziteta kako bismo dobili sve te informacije i kako bismo zajedničkim snagama dalje radili ka nekom ultimativnom cilju, a to je da studenti studiraju u Goraždu , vraćaju se i žele živjeti u Goraždu. Naš prvi zahtjev i fokus je bio za stipendije , takođe smo razgovarali i o Zakonu o stipendiranju u BPK-a gdje želimo da stipendije napokon postanu zakonska obaveza Kantona. Razgovarali smo i o kodu za nauku koji u budžetu Kantona postoji, međutim on je 0 KM. Mi zaista u Udruženju imamo genijalne studente koji mijenjaju stvari u nauci, pišu naučne radove i želimo da takvim ljudima damo prostora i želimo da ti studenti, ti mladi ljudi donesu nauku i u Goražde,“- izjavio je Nihad Ferhatović.

Podršku da se ovaj kod u budžetu Ministarstva obrazovanja napuni, odnosno da se odobre sredstva  za doktorate i naučne radove, studenti su dobili od resornog ministra. Kao i za ostale inicijative kojih nije malo, a zajednička incijativa je osnivanje Centra za mlade, o kojem će između ostalog biti riječi na sutrašnjem zajedničkom performansu u Omladinskoj ulici pod nazivom „Mladi pitaju“.

„ Želim da naglasim da je ovo veliki iskorak, da smo pričali o jednom tijelu koji će zastupati sve studente; na nama je da im pružamo pomoć i da im budemo podrška.  Takođe ćemo pokrenuti incijativu za uspostavljanje  registra svih studenata koji imaju prebivalište u BPK-a a studiraju na univerzitetima širom BiH, da imamo tačnu  sliku čime to raspolažemo, da možemo i planirati strategije da zadržimo mlade ovdje i da vidimo koji to potencijal ima BiH „ –riječi su ministra obrazovanja Armana Bešlije.

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.