»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Uspješno okončana edukacija „Online nastava uz MS 365“
Datum: 06.10.2020.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde realizovalo je edukaciju „Online nastava uz MS 365“ s ciljem stvaranja preduslova za online nastavu i unaprjeđenja digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Edukacijom su bili obuhvaćeni nastavnici/nastavnice razredne nastave, nastavnici/nastavnice predmetne nastave, srednjoškolski profesori/profesorice općeobrazovnih i stručnoteorijskih predmeta, kao i profesori/profesorice praktične nastave. Edukaciju su unutar dva ciklusa, u periodu od 28.08. do 2.10.2020. godine, uspješno završile 272 osobe.

 Teme o kojima se razgovaralo na online edukaciji obuhvaćale su različite aplikacije unutar MS 365 platforme, mogućnosti koje ista nudi za pripremu i realizaciju nastave, kao i formiranje virtualnih učinica. Komunikacija sa učenicima i kolaboracija sa kolegama i kolegicama bili su u fokusu edukacije.  

 „Edukaciju su pored nastavnika/nastavnica prošli i budući administratori kao i direktori/direktorice svih škola na području našeg kantona. Kroz aplikacije kao što su Onedrive, Word, Excel, Powerpoint, a naročito aplikaciju Teams, naši nastavnici/nastavnice su dobili dobre temelje za organizaciju i izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u specifičnim uslovima“, izjavio je Admir Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde, pod čijim se inicijativom i nadzorom realizovala edukacija. 

Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a implementira ga GIZ – Njemačko društvo za međunarodnu saradnju.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.