»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ
Uspješno realizovana edukacija “Online nastava uz MS 365” s ciljem stvaranja preduslova za online nastavu i unaprjeđenje digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Datum: 26.11.2020.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke(BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) realizovali su edukaciju “Online nastava uz MS 365” s ciljem stvaranja preduslova za online nastavu i unaprjeđenja digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Edukacijom su bili obuhvaćeni nastavnici/nastavnice razredne nastave, nastavnici /nastavnice predmetne nastave, srednjoškolski profesori/profesorice općeobrazovnih i stručnoteorijskih predmeta, kao i profesori/profesorice praktične nastave.

Edukaciju su unutar dva ciklusa, u periodu od 28.08. do 2.10.2020. godine uspješno završile 272 osobe.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.