»»

"/>
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 27. vanrednoj sjednici donijela naredbu
U svim školama uvodi se online nastava; ograničeno kretanje u BPK Goražde u periodu od 21 sat do pet sati ujutro
Datum: 19.03.2021.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 27.vanrednoj sjednici razmatrala je trenutnu epidemiološku situaciju na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde.

Nakon razmatranja preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te diskusije svih ministara, a obzirom na brzo i rapidno povećanje broja oboljelih od COVID-a 19, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je naredbu kojom je ograničila kretanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u periodu od 21:00 pa do 05:00 sati ujutro.

Od ove zabrane izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije izazvane koronavirusom na području BPK-a Goražde, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Naredbom je zabranjena i organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 15 ljudi, kao i privatnih okupljanja u grupama većim od 10 osoba ( svadbe, rođendani, drugi porodični skupovi slične prirode). Od ove zabrane izuzimaju se : sjednice Skupštine BPK-a Goražde, Gradskog i općinskih vijeća, privredni subjekti i krizni štabovi.

Uvodi se online nastava u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu od 22.03.2021. do 05.04.2021. godine.

Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2020. i 2021. godine svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Naređuje se objektima koji pružaju uslužne djelatnosti ( trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli, i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj osoba koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da za jednu osobu je potrebno najmanje 4m2, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutra je 30 osoba, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Zabranjuju se posjete osobama smještenim u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Zabranjuje se organiziranje svih amatersko-rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativnih kontakt sportovima i to za sve koji nisu u takmičarsko-trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima.

Dozvoljava se održavanje profesionalnih sportskih natjecanja u otvorenom i zatvorenom prostoru , ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH ( higijensko-epidemioloških mjera).

Privredna društva i poduzetnici koji se bave trgovinom na malo ( marketi, supermarketi, hipermarketi,tržni centri i slično), kao i državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove preduzeća i drugi subjekti koji vrše javna ovlaštenja ,banke, pošte i druga pravna lica koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštivanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte. Na ulazu /izlazu objekata na vidnom mjestu istaknuti obavještenje o propisanim mjerama sa uputama za njihovu primjenu. Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost u ovom stavu.

Naređuje se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove BPK-a Goražde da kontinuirano kontroliraju provođenje naredbi iz svoje nadležnosti kao i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Ova naredba važi 14 dana, a primjenjivat će se od današnjeg datuma, 19.03.2021. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je Kantonalnoj bolnici Goražde odobrila 5.000 KM  za nabavku lijekova i neophodnog medicinskog materijala, te zadužila kantonalnu Upravu civilne zaštite da Upravi policije MUP- a BPK dodijeli 1000 zaštitnih maski koje će besplatno distribuirati građanima Kantona.

Sjednicom je zbog odsustva premijerke, po ovlaštenju Vlade, predsjedavao ministar za finansije Esad Kanlić.

Naredba Vlade BPK Goražde

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.