»»

"/>
U Ministarastvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Protokola o postupanju  u slučaju napuštanja i nepohađanja nastave djece, pripadnika ranjivih grupa
Datum: 05.04.2021.

Na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji na implementaciji projekta „Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnike ranjivih grupa“ sa organizacijom Save the Children, danas je u Ministartsvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Protokola o postupanju  u slučaju napuštanja i nepohađanja nastave s ciljem praćenja i sprečavanja napuštanja škole/školovanja kroz jačanje lokalnih multisektorskih protokola i referalnih mehanizama.

Cilj je da se na osnovu Protokola uspostavi funkcionalan model saradnje između nadležnih institucija i organizacija u lokalnoj zajednici i time stvori okvir za zajedničko djelovanje na rješavanju ovog problema kako u redovnim okolnostima, tako i u kontekstu pandemije Covid-19.  

Zbog trenutne epidemiološke situacije u kantonu, prvi sastanak je održan online a istom su prisustvovali predstavnici partnerske organizacije  Save the Children,  Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Pedagoškog zavoda, Grada Goražde, Općine Pale u Federaciji, Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te aktiva socijalnih radnika i pedagoga škola.

Dogovoreni su naredni koraci i pravci djelovanja, a sve sa ciljem da se pruži adekvatna podrška učenicima kako bi procenat učenika koji ne pohađaju ili napuštaju školovanje bio minimalan.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.