»»

"/>
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Potpisan ugovor o realizaciji projekta organizacije igraonica za djecu predškolskog uzrasta
Datum: 27.04.2021.

Zbog pandemije virusa COVID-19 i mjera za spriječavanje virusa, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport BPK Goražde ove godine neće moći realizovati obavezni predškolski program na području našeg kantona, ali će realizovati projekat igraonica za djecu pred polazak u školu.

U cilju poboljšanja uslova u odgojno-obrazovnim ustanovama na području BPK Goražde, ugovor o realizaciji projekta organizacije igraonica za djecu predškolskog uzrasta čija implementacija počine 4. maja, sa direktoricom vrtića „Sunce“ Eminom Selimović,  potpisao je danas ministar Arman Bešlija.

„Od 230 djece koja bi se ove godine trebala upisati u prvi razred osnovne škole, imamo 75 prijava roditelja koji su pokazali interes za učešće u igraonicama. Igraonice će se odvijati u parku „Plavi cvijet“, a prema zaprimljenim prijavama formirane su četiti grupe. Kroz istraživanja koja smo proveli, došli smo do podataka da je jedan od bitnijih faktora adaptacije na školske klupe jeste priprema djece pred polazak u školu. Obezbijeđene su sve pretpotstavke za poštivanje epidemioloških mjera kako bi se nesmetano odvijale igraonice, a za rad sa djecom obezbijeđen je stručan kadar“-kazao je ministar Bešlija.

Igraonice će se odvijati u periodu od dva mjeseca a o terminima svake grupe, roditelji će biti blagovremeno obaviješteni, ovom prilikom kazala je direktorica vrtića „Sunce“  Emina Selimović.

„Na sastanku sa roditeljima ćemo se dogovoriti o detaljima vezanim za provođenje odgojno-obrazovnog procesa. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju,  drago nam je da smo ipak mogli napraviti jedan iskorak koji je veoma važan za naše buduće prvačiće,  jer smatramo da se oni  kroz igru mogu adekvatno pripremiti  i upoznati  sa prvim školskim obavezama koje ih čekaju. Također, drago nam je da možemo ispoštovati sve epidemiološke uslove, grupe nisu  prekobrojne i možemo izaći u susret roditeljima”, kazala je ona.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.