»»

"/>
Potpisan Protokol o postupanju u slučaju napuštanja i nepohađanja škole u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Cilj – animirati sve relevantne institucije da brinu za dobrobit svakog djeteta
Datum: 07.06.2021.

U Sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan Protokol o postupanju u slučaju napuštanja i nepohađanja škole u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na inicijativu organizacije Save the Children, Protokol su osim ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Armana Bešlije, potpisali ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović, ministar za unutrašnje poslove Armin Mandžo,  načelnici općina Foča i Pale u FBiH Mujo Sofradžija i Almin Ćutuk te gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović.

Radi se o dokumentu koji jasno identificira institucije, njihove nadležnosti i postupanje u situacijama kada postoji sumnja ili saznanje da je dijete u riziku od napuštanja obrazovanja. Ujedno, predstavlja i osnove  za usaglašeno zajedničko djelovanje svih potpisnica u cilju kontinuiranog rada na rješavanju ovog u BiH  itekako prisutnog problema, a posebno je značajan za obrazovne ustanove koje sada konačno znaju kada, kome i na koji način se obratiti ukoliko u svojoj ustanovi imaju dijete koje je u riziku da napusti obrazovanje.

„Sa zadovoljstvom mogu reći da prema analizama u Bosansko-podrinjskom kantonu imamo mali broj takve djece,  a ono zbog čega smo potpisali ovakav jedan Protokol, jeste iskustvo  sa pojavom pandemije virusa COVID-19 kada je potrebno staviti fokus na mentalno  zdravlje i veći rizik napuštanja djece te kako bismo pružili adekvatnu podršku svakom učeniku koji ima namjeru napustiti školu“-o razlozima za potpisivanje Protokola kazao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

Projektu koji trenutno implementira organizacija Save the Children,  s ciljem definisanja aktivnosti u poduzimanju sistemskih koraka koji su potrebni u postupanju različitih sektora u slučaju neupisivanja i nepohađanja osnovnog obrazovanja na području našeg kantona, pružila su i resorna ministarstva.

„S te strane, mi smo inicijatori ali velike pohvale idu resornim ministarstvima i drugim službama koje su iznijele izradu ovog protokola. Razlozi za nepohađanje i neupisivanje su vrlo raznoliki i vrlo često van domena sektora obrazovanja. Kada ih profesionalci iz obrazovnog sektora utvrde, a sami ne mogu da postupaju, u saradnji sa drugim akterima  mogu to da pokrenu ali kad postoji jasno definiran protokol, sa svim koracima koji su utemeljeni u zakonu i nadležnostima ministarstava.  Vjerujem da to više nije samo individualna stvar nego je stvar sistema“-ovom prilikom kazala je direktorica organizacije Save the Children Andrea Žeravčić.

Prema riječima stručne savjetnice za osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Amire Borovac, cilj je animirati sve relevantne institucije da brinu za dobrobit svakog djeteta.

„Moramo voditi računa o tome da prema svakom djetetu postupamo jednako i  tu smo jasno definirali uloge relevantnih institucija kroz mjere prevencije, intervencije i kompenzacije . Ne može se više desiti, u slučaju kad dijete ne upiše školu ili prije vremena napusti obrazovanje, da prebacujemo odgovornost, sada se jasno znaju  nadležnosti i obaveze, kako će ko postupati, u kojem momentu a to će biti  dokumentovano kroz četiri obrasca koja će biti sastavni dio dosijea svakog učenika“-riječi su savjetnice Borovac.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.