»»

"/>
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala svoju 19. redovnu sjednicu
Imenovana ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK Goražde
Datum: 27.07.2021.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 19. redovnoj sjednici  održanoj danas, usvojila je Odluku o potvrđivanju Odluke premijera BPK Goražde o  imenovanju  ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Na funkciju ministra ispred Demokratske fronte imenovana je Biljana Begović, diplomirani psiholog, koja je nakon imenovanja položila svečanu zakletvu.

Na današnjoj sjednici Skupština BPK Goražde razmatrala je a potom i utvrdila te u proceduru javnih rasprava uputila nacrt  Zakona o  zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.   Javnu raspravu u roku od 60 dana u Gradu Goražde te općinama Foča i Pale u FBiH sprovest će Kantonalna uprava za civilnu zaštitu i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, utvrđen  je i u proceduru javnih rasprava upućen  nacrt  Zakona o  robnim rezervama  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koje će u roku od 60 dana  u Gradu Goražde, Općini Foča u FBiH  i Općini Pale u FBiH sprovesti Direkcija robnih rezervi i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština BPK Goražde, razmatrala je a potom i usvojila Odluku o organizacijama kulture naroda BiH od posebnog značaja za naš kanton, dok je razmatran ali nije usvojen Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK Goražde za 2020.godinu.

Usvojen je i izvještaj o radu Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume d.o.o. te Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio televizija BPK Goražde d.o.o. i Godišnji obračun za za 2020.godinu.

Na 19. redovnoj sjednici razmatrani su a potom i usvojeni izvještaji o radu svih osnovnih i srednjih škola sa prostora BPK Goražde a u sklopu razmatranja Skupština BPK Goražde na prijedlog poslanika Adisa Agavića usvojila je zaključak kojim se zadužuje Vlada i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da odmah pristupe rješavanju problema prijevoza učenika na području BPK Goražde, te zaključak koji je predložio poslanik Damir Žuga, kojim se traži da svi prosvjetni radnici budu odmah vakcinisani kao prioritet, kako bi na vrijeme spremno dočekali novu školsku godinu i eventualni novi talas korona virusa.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde na današnjoj sjednici primili su k znanju Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2020.godinu, te usvojili Rezoluciju o zaštiti i unaprijeđenju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru u BPK Goražde i Deklaraciju o zaštiti rijeka u BPK Goražde.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.