»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Predstavnicima Internacionalnog univerziteta u Goraždu uručena rješenja o uslovnoj akreditaciji ove visokoškolske ustanove na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 09.09.2021.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Biljana Begović sa saradnicima sastala se danas sa predstavnicima Internacionalnog univerziteta u Goraždu,  rektorom profesorom dr. Hajrizom Bećirovićem i osnivačem dekanom FDN prof.dr.Mehmetom Naci EFE.

Ovom prilikom predstavnicima Univerziteta od strane ministarstva uručena su rješenja o uslovnoj akreditaciji ove visokoškolske ustanove na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Rješenje je izdato na period od dvije godine, a kojim se između ostalog Internacionalnom  Univerzitetu  u Goraždu  daje ovlaštenje da dodjeljuje akademske stepene i diplomu koja se stiče izvođenjem studijskih programa u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

U cilju poboljšanja visokog obrazovanja, kako je ovom prilikom istaknuto, donošenjem  rješenja Internacionalni univerzitet u Goraždu obavezuje se da unaprijedi segmente koji se odnose na osiguranje kvalitete nastave, nastavnog kadra, poštujući zakonske propise koji regulišu ovu oblast.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.