»»

"/>
Press konferencija ministrice za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Ključno je da nam djeca budu u prvom planu i da osiguramo preduslove kako bi mladi i kvalitetni kadrovi ostali da žive na ovim prostorima
Datum: 28.09.2021.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Biljana Begović upriličila je danas press konferenciju na kojoj je govorila o aktivnostima vezanim za donošenje odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja našeg kantona.

Prema njenim riječima, iako se kasnilo sa aktivnostima s ciljem podizanja kvaliteta nastavnog procesa, opredjeljenje ministarstva je da se evidentni problemi  počnu rješavati dugoročno, a  raspisivanjen konkursa zaokružen je jedan zahtjevan proces, kojim se rješava jedan od suštinskih  problema s kojim se susreće ovo ministarstvo kada je riječ o obrazovanju. Donošenju odluke prethodile su iscrpne kvalitativne i kvantitativne analize, a menadžment škola, školski odbori i sindikati vodili su odgovornu obrazovnu politiku, kako nastavni kadar u perspektivi ne bi bio tehnološki višak.

„Rezultat toga je da će 24 uposlenika u prosvjeti dobiti ugovor na neodređeno vrijeme, što je najveći broj  zaposlenih na neodređeno vrijeme u obrazovanju u posljednjih petnaest i više godina. Želim se zahvaliti svojim saradnicima koji su mi svojim predanim radom pomogli da sagledamo problematiku iz svih uglova, Pedagoškom zavodu koji je odgovorno uradio pomenutu analizu, svim predstavnicima škola, školskim odborima i sindikatu koji su shvatili naše namjere i pružili podršku kako bismo ovaj proces doveli do kraja. Posebno se zahvaljujem Vladi BPK Goražde koja je jednoglasno podržala odluku, a koja nam je u konačnici omogućila  da istrajemo u namjeri. Hvala i onima koji su manje vjerovali u ono što radimo, ali su nam svojim kritikama ipak pomogli da objektivno sagledamo sve prednosti i nedostatke pri donošenju konačne odluke, a naše opredjeljenje išlo je u pravcu da se u narednim godinama što je moguće više smanji mogućnost mijenjanja nastavnog kadra, posebno u nižim razredima“- kazala je ministrica Begović.

S obzirom da se u obrazovanju posebno susreću s problemom smanjenja stanovnika na prostoru BPK Goražde a samim tim i učenika, prema riječima ministrice, odluke su donesene s posebnim senzibilitetom prema područnim školama. Osim pedagoških standarda razmišljalo se i o budućnosti opstanka ljudi i djece na tim prostorima.

„Ispred nas je sigurno još puno izazova, ali ključno je da nam djeca budu u prvom planu i da osiguramo preduslove kako bi  nam mladi i kvalitetni kadrovi ostali da žive na ovim prostorima. Vjerujem da ćemo sa ovim konkursima pokazati kako je moguće pomiriti dugogodišnje iskustvo u prosvjeti i novu energiju te znanja koja sa sobom donosi mlađi kadar, obrazovan na način da bude značajno usmjereniji na nove tehnologije“-ističe Begović.

Ovom prilikom dodala je da će Ministarstvo i u narednom periodu otvoreno voditi dijalog sa svima koji mogu pomoći da se proces obrazovanja u BPK Goražde podigne na što veći nivo,  onakakv kakav zaslužuje, a u prilog tome ide i činjenica da su se za dva mjeseca riješili krucijalni problemi koji se odnose na prijevoz učenika, radno – pravni status prosvjetnih radnika, te donošenje rješenja o uslovnom akreditovanju Univerziteta u Goraždu.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.