»»

"/>
U radnoj posjeti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde boravili predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
Razgovarano o unaprjeđenju odgojno – obrazovnog rada s djecom koja imaju poteškoće u razvoju
Datum: 27.10.2021.

U radnoj posjeti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde boravili su predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, s kojim naše resorno ministarstvo ima veoma dobru saradnju, a koji su do sada uzeli veliko učešće u realizaciji projektnih aktivnosti vezanim za odgojno -obrazovni rad kako u školama, tako i vrtićima na prostoru BPK Goražde.

Prilkom današnjeg susreta sa ministricom Biljanom Begović i saradnicima razgovarano je o unaprjeđenju odgojno – obrazovnog rada s djecom koja imaju poteškoće u razvoju, kako bi se razmijenili primjeri dobre prakse s cilje unaprjeđenja uslova rada.

Na području našeg kantona već postoji odjeljenje za djecu sa poteškoćama u razvoju koje egzistira u sklopu Osnovne škole „Fahrudin Fahro Baščelija“ koje pohađaju djeca različitog uzrasta.

„ Sedam učenika pohađa nastavu u odjeljenju za djecu s posebnim potrebama i zadovoljna sam načinom rada defektologa koji radi sa njima, ali još je mnogo djece koja pohađaju inkluzivnu nastavu u odjeljenjima, gdje su evidentni problemi, jer ta djeca ne mogu da prate nastavu, što trenutno čine uz pomoć asistenata. To je često nedovoljno, a današnji sastanak je prilika da sagledamo mogućnosti kako bismo educirali nastavni kadar te podigli svijest roditelja na što veći nivo“-ističe ministrica Begović.

U skladu sa koordinirajućom ulogom koju Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima u cilju da uslovi za odgoj i obrazovanje BiH budu što ujednačeniji, današnja posjeta imala je za cilj sagledati i definisati prioritetne aktivnosti ministarstva u narednom periodu, kao i upriličiti retrospektivni pregled aktivnosti koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uradilo kako bi dalo podršku, prije svega, učenicima ali i nastavnicima te ministarstvu u prethodnom periodu.

„Fokusirali smo se na to da, prije svega, ojačamo funkcionalna znanja učenika u svih deset kantona unutar FBiH. Održali smo tri projekta iz te oblasti, a cilj nam je bio da se dobro opreme laboratorije i kabineti kako bi djeca mogla da steknu i ojačaju  svoja funkcionalna znanja. Također, na niovu FBiH se provodi jedan veoma značajan projekat kada su u pitanju djeca s poteškoćama u razvoju, a to je promjena paradigme pristupu, takozvanoj kategorizaciji djece. Ovim želimo da malo humaniziramo cijeli taj proces i da pristup procjene djece uskladimo s međunarodnim sistemom za zdravlje i onesposobljenje djece“- kazala je Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke.

Ovom prilikom, najavljeno je i skoro održavanje manifestacije pod nazivom „Znanje u budućnost“ kojom će od strane Federalnog ministarstva biti podržano šest najboljih učenika iz osnovnih i srednjih škola s prostora BPK Goražde, a dat će se podrška i inkluzivnom obrazovanju, o čemu se govorilo na današnjem sastanku.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.