»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Uočena potreba za unaprjeđenje prakse u odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju
Datum: 28.10.2021.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz redovne aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu uočilo je potrebu za unaprjeđenje prakse u odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju. Iz ovog ministarstva smatraju da ovo pitanje zahtijeva multisektorski pristup,  prevenstveno sektora obrazovanja te zdravstvene i socijalne zaštite.

Zbog toga je juče, na inicijativu ministrice za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Biljane Begović, održan prvi radni sastanak svih relevantnih institucija i ustanova koji su uključeni u odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde, direktori svih osnovnih i srednjih škola s područja našeg grada, predstavnici JU za Predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, Centar za socijalni rad BPK-a Goražde, OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde ( u kojoj djeluje Odjeljenje za obrazovanje učenika s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju), Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde i Doma zdravlja Goražde.

S ciljem omogućavanja najkvalitenijeg mogućeg obrazovanja djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju i lakše inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo, na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci;

-Zdravstvene ustanove trebaju više pažnje posvetiti pedijatrijskim pregledima kod sistematskih pregleda.

-Osigurati obuku asistenata koja će biti ciljano usmjerena.

-Istražiti mogućnost osnivanja dnevnog centra, ( sada postoji „Resursna soba“ kroz čije programe trenutno prolazi 19 djece).

-Osnažiti i educirati roditelje te inicirati osnivanje udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju.

-Inicirati saradnju s nevladinim sektorom i međunarodnim organizacijama.

Na sastanku je takođe razgovarano i o mogućnostima promjene Pravilnika o obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju u dijelu ocjenjivanja učenika kao i ohrabrivanju roditelja da upute djecu na procjenu u nadležnim institucijama koje će pomoći i olakšati njihovo dalje obrazovanje.

Predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kultru i sport BPK-a zahvalili su učesnicima ovog sastanka na velikom odzivu i njihovoj spremnosti da zajedno sa resornim ministarstvom pruže punu podršku ne samo djeci s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju, već i njihovim roditeljima kako bi im na kraju omogućili najkvalitetnije obrazovanje i samim tim pomogli i društvu i društvenoj zajednici u cjelini.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.