»»

"/>
Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona
Po prvi put, upriličen prijem za učenike OMŠ“Avdo Smailović“ koji su na takmičenjima u prvom polugodištu školske 2021/2022.godine ostvarili zapažene rezultate
Datum: 22.12.2021.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Biljana Begović danas je upriličila prijem za učenike OMŠ“Avdo Smailović“ koji su na takmičenjima u prvom polugodištu školske 2021/2022.godine, ostvarili zapažene rezultate.

Na Međunarodnom festivalu gitare „United Guitar Fest“ održanom u Istočnom Sarajevu u periodu od 28-31.10.2021.godine, ( u sklopu festivala održano je online takmičenje učenika i studenata gitare, na kojem su učešće uzeli predstavnici iz Rumunije, Bugarske,Srbije i BiH), u veoma teškoj konkurenciji, učenici i nastavnici OMŠ“Avdo Smailović“ postigli su zapažene rezultate što potvrđuje broj bodova koji su dobili od internacionalnog stručnog žirija.

U prvom polugodištu, učenici i nastavnici  OMŠ „Avdo Smailović“ uzeli su učešće i na online takmičenju „Memorijal Kosta Manojlović“ održanom u Smederevskoj Palanci-R Srbija u periodu od 01-06.12.2021.godine, gdje su prema ocjeni stručnog žirija također postigli zapažene rezultate u svim disciplinama.

Uz čestitke ministrice na zapaženim rezultatima, na prijemu je istaknuto da su učenici koji su postigli zapažene rezultate uspješni u svim kako nastavnim, tako i vannastavnim aktivnostima.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.