»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod BPK Goražde
Održana predavanja iz oblasti kulture komunikacije
Datum: 18.01.2022.

U sklopu januarskog Programa stručnog usavršavanja i ciklusa edukacija za sudionike odgojno- obrazovnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama na području BPK Goražde, prof. Ismail Palić s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Mirela Omerović s Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održali su danas predavanja iz oblasti kulture komunikacije, fokusirajući se na razvoj jezičko-komunikacijske kompetencije kod učenika osnovnih i srednjih škola.

Nastavnici bosanskog jezika i književnosti imali su priliku slušati o komunikaciji sa lingvističkog, sociolingvističkog, ali i metodičko-didaktičkog stanovišta. Kroz aktivnu diskusiju s predavačima nakon održanih predavanja, izveden je zaključak da će ovaj vid stručnog usavršavanja biti koristan u radu s učenicima.

Pedagoški zavod BPK Goražde zadovoljan je odazivom nastavnika i njihovim angažmanom s ciljem kontinuiranog stručnog usavršavanja. Današnjem predavanju prisustvovala je i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Biljana Begović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.