»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održan prvi sastanak sa roditeljima djece koja imaju poteškoće u razvoju, sastanku prisustvovala i predstavnica Centra za djecu i omladinu s poteškoćama u razvoju „Tračak nade“ iz Foče
Datum: 02.02.2022.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan prvi sastanak sa roditeljima djece koja imaju poteškoće u razvoju, a sastanku je osim nastavnika i stručnih saradnika iz škola koji rade sa djecom, prisustvovala i predstavnica Centra za djecu i omladinu s poteškoćama u razvoju  „Tračak nade“ iz Foče.

Prema riječima ministrice Biljane Begović, ministarstvo je i do sada provodilo edukacije za nastavnike i asistente u nastavi, a cilj današnjeg sastanka je jačanje kapaciteta roditelja u smislu suočavanja i prihvatanja djece koja imaju izvjesne poteškoće u fizičkom ili mentalnom razvoju.

„Iz naše dosadašnje saradnje sa lokalnom zajednicom i van nje, shvatili smo da pored kadrovskog problema nedostatka stručnih ljudi u ovoj oblasti,  drugi problem jeste saradnja sa roditeljima, jer oni su prvi u radu s djecom. Na današnjem sastanku sa predstavnicima iz Foče, čije usluge koriste i djeca iz BPK Goražda, razgovarali smo o unaprjeđenju saradnje te mogućnostima pružanja usluga u našem gradu, kako bi roditelji izbjegli neophodne troškove odlaska, a kako bi se djeci pomoglo u obrazovnom procesu.  Takođe, razgovarano je i o mogućnostima edukacije nastavnog kadra s obzirom da se pri Univerzitetu u Foči obrazuje stručan kadar“-kazala je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Biljana Begović.

Ono što je do sada uradilo resorno ministarstvo u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje pri JU Dom zdravlja u Goraždu jeste dogovor oko pojačanog nadzora prilikom izdavanja ljekarskih uvjerenja za djecu predškolskog uzrasta.

„Neophodno je da se prilikom izdavanja ljekarskog uvjerenja za dijete prilože i drugi nalazi o tome da li je dijete koristilo tretman logopeda, defektologa, psihologa ili  resursne sobe, kako bismo znali u koje odjeljenje je neophodno rasporediti dijete ili da li treba neki specijalizirani tretman. Naša želja je da ne isključujemo djecu iz redovnog obrazovanja, već da ih integrišemo da prate nastavu tamo gdje je to moguće, ali da ne bi ometali učenike koji nemaju nikakve teškoće i mogu da prate nastavu“-ističe ministrica Begović.

Usluge Centra za djecu i omladinu s poteškoćama u razvoju „Tračak nade“ iz Foče koji je i osnovan s ciljem da brine o toj populaciji i njihovim potrebama te da im pomogne da se zajedno bore za svoja prava i jednakost u društvu bez predrasuda, koristila su i djeca i s prostora BPK Goražde.

Kako je ovom prilikom kazala izvršna direktorica Jelena Vilotić, od samog osnivanja, od 2016. godine, postoji interesovanje roditelja iz BPK Goražde o pružanju usluga, a od 2017.godine se i pružaju usluge.

„Neki su te usluge koristili u kontinuitetu, naprimjer imali smo djecu iz općine Foča u FBiH čiji dolazak je jedno vrijeme finansirala nevladina organizacija OSCE, a u posljednjoj godini dana roditelji su se ponovo aktivirali i počeli da dolaze. Naše usluge su besplatne, ali mi kao nevladina organizacija nismo u mogućnosti da plaćamo troškove prijevoza za njihov dolazak tako da su roditelji sami snosili te troškove. Mi bismo svakako željeli  da primjer jednog servis centra zaživi i ovdje u Goraždu, a naša ideja i naš plan bi bio da uspostavimo saradnju. Zahvaljujući ministrici Begović na putu smo ka tome da riješimo pitanje boravka i pružanja usluga kao što je servisna usluga u Foči i ovdje na teritoriji BPK Goražde“-naglašava direktorica Vilotić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.