»»

"/>
Ministarstva za obrazovanje i socijalnu politiku, Grad Goražde i Udruženje „Društvo ujedinjenih građanskih akcija“
Započela realizacija projekta „Jačanje mreže podrške za djecu i mlade s teškoćama u razvoju“
Datum: 09.03.2022.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade,  nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica  i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Grad Goražde i Udruženje „Društvo ujedinjenih građanskih akcija“ održali su sastanak i intenzivirali aktivnosti po Sporazumu o saradnji u realizaciji projekta „Jačanje mreže podrške za djecu i mlade s teškoćama u razvoju“, koji za cilj ima unaprjeđenje obrazovnih i socijalnih usluga na lokalnom nivou za djecu i mlade s teškoćama u razvoju/invaliditetom.

Nosioci aktivnosti po ovom projektu će osim potpisnika Sporazuma biti Pedagoški zavod i odgojno-obrazovne ustanove i udruženja koja okupljaju osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju.

Kako je istakla Biljana Begović, ministrica za obrazovanje, mlade,  nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prva programska aktivnost se odnosi na angažovanje logopeda koji će biti podrška učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole koji imaju teškoće u govoru. Logoped će početi sa radom u tokom marta 2022.godine. Logopedskim tretmanom će u ovoj fazi biti obuhvaćeni učenici OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde i OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde, a u narednom periodu će se pokušati iznaći sredstva i osigurati mogućnosti angažovanja logopeda i u ostalim osnovnim školama s područja kantona, kao i osiguranja dodatnog logopedskog tretmana za polaznike JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

Osim logopedskog tretmana, kroz projekat će biti osigurana nabavka didaktičke opreme za rad s djecom s teškoćama u razvoju, te edukacije nastavnika i stručnih sardnika kao i  odgajatelja u ustanovama odgoja obrazovanja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.