»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Okončan upis djece u obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja pred polazak u školu
Datum: 11.03.2022.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okončan je upis djece u obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja , u godini pred polazak u školu,  potvrdila je  Amira Borovac, stručna savjetnica  za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Prema njenim riječima, u obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja ove godine upisano je 194 djece, a prema podacima sa kojim Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport raspolaže, najveći broj djece odnosno budućih prvačića svoje osnovno obrazovanje sticat će u gradskim školama,  Iako je javni  poziv okončan, prijave će se moći obaviti i u narednom periodu.

„Prema podacima koje imamo od strane matičnog ureda to nije konačan broj  i mi ovim putem želimo da pozovemo roditelje djece rođene u periodu od 01. septembra 2015. do 31.08.2016.godine, da svoju djecu prijave u obavezni predškolski program. Prijave se mogu izvršiti  u bilo kojoj matičnoj ili područnoj školi na području kantona kao i u prostorijama vrtića“- istaknula je Amira Borovac, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Obavezni predškolski program i ove godine bit će realizovan u saradnji sa javnim ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno vrtićima „Sunce“ i „Zvjezdice“.

„Sva djeca koja su upisana na području Grada Goražde obavezni program će pohađati u prostorijama Parka „Plavi cvijet“, gdje su posebno opremljene prostorije koje mogu primiti svu djecu koja će pohađati obavezni program. Što se tiče područnih škola, u ovoj godini imamo jednu grupu od petnaest učenika na području Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ odnosno matične škole u Vitkovićima, u kojoj će biti oformljena jedna grupa obaveznog programa, a što se tiče ostalih škola, najvjerovatnije da ćemo tu djecu uključiti u redovno odjeljenje razredne nastave, obzirom da se zaista radi o malom broju djece koja su se prijavila na tom području“- riječi su stručne savjetnice Amire Borovac.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.