»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Potpisani ugovori o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa za studijsku 2021/2022. godinu
Datum: 08.04.2022.

 

U Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko- podrinjskog kantona Goražde danas su potpisani ugovori o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa za studijsku 2021/2022. godinu.

Resorna ministrica Biljana Begović ističe da je ove godine pravo na stipendiju ostvarilo 156 studenata.

“ Imali smo ukupno 161 prijavu, s tim da tri studenta nisu ispunjavala uslove odnosno naše kriterije. Dakle, skoro svi studneti koji su aplicirali ostvarili su pravo na stipendiju od kojih je 28 imalo jako visok prosjek ocjena tokom studija i oni su ostvarili stipendiju u iznosu od 190 KM, dok će preostalih 128 studenata dobijati iznos od 130 KM” – precizirala je Begović.

Dodala je da je u budžetu Ministarstva za obrazovanje u ove svrhe  planirano 153.720 KM.

“ Isplata stipendija krenut će odmah nakon okončanja potpisivanja ugovora i formiranja konačne rang liste. Na Vladi ćemo predložiti odluku da odmah isplatimo dvije stipendije. Studenti nisu dužni  vraćati stipendije, već samo imaju obavezu  ispoštovati uslove navedene u ugovoru, odnosno redovno pohađati studij  i polagati ispite” – kazala je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.