»»

"/>
Saradnja Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ
Isporučen set multimedijalne opreme za održavanje online edukacija, sastanaka i konferencija
Datum: 11.04.2022.

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u školskoj 2021/2022.godini uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke provodi niz projektnih aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.

S obzirom da je Pedagoški zavod BPK Goražde partner projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ koji provodi ova organizacija, a koji ima jedan od dugoročnih ciljeva jačanje kapaciteta pedagoških zavoda i njihovo osposobljavanje za pružanje što bolje podrške stručnim školama u implementaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanja, danas je GIZ isporučio set multimedijalne opreme namjenjene za provođenje redovnih aktivnosti, odnosno za održavanje online edukacija, sastanaka i konferencija.

Prema riječima direktora Admira Kurtovića, ovo je jedan u nizu projekta koji se realizuje sa ovom partnerskom organizacijom, a vrijednost danas isporučene opreme kreće se oko 17.000 KM.

„Isporuka osnovnog seta tehničke opreme je nastavak aktivnosti koje su započete na održanim online obukama za predstavnike pedagoških zavoda, a nastavit će se kroz saradnju i razmjenu iskustava sa sličnim institucijama iz drugih zemalja. Aktivnosti će se odvijati i u naredne dvije godine uz podršku projekta, a adekvatna tehnička opremljenost pedagoških zavoda je preduslov za kvalitetnu implementaciju. Projekat se zalaže za poboljšanje srednjeg stručnog obrazovanja u BiH, čija implementacija će omogućiti učenicima da u budućnsoti steknu nova znanja i vještine, kako bi postali što konkurentniji na tržištu rada“-naglasio je direktor Kurtović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.