»»

"/>
U okviru Festivala dječije umjetnosti ( FEDU) radost za djecu Goražda
SUSRET SUNČANIH ĐAKA I PISACA ZA DJECU
Datum: 05.05.2022.
Baš je bilo lijepo biti malo ili veliko dijete danas u Domu mladih Centra za kulturu u Goraždu. A šta je to bilo, pitate se?
 E, bio je susret goreaždanskih sunčanih đaka i književnika, pisaca za djecu. Da se susretnu sa djecom Goražda i djeca Goražda pozdrave pisce za djecu omogućio je jedan sjajni festival i njegov pokretač, osnivač i oslonac u svemu, književnik Fahrudin Kučuk.
Dobro. U redu. A ime Festivala? Pa to je lako. To je „ FEDU“! Festival dječije umjetnosti koji je iz Sarajeva lagano došetao do Goražda.

 FEDU je festival dramskog, literarnog, muzičkog i likovnog karaktera na kojem se afirmiše stvaralaštvo za djecu ali i dječije stvaralaštvo.
Ovaj susret su uz FEDU, suorganizovali goraždanski Centar za kulturu, Udruženje za kreativni razvoj „ Djeca Evrope“ Goražde, uz podršku kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, goraždanskih osnovnih škola.
Đake i pisce ovom prilikom pozdravila je resorna ministrica Biljana Begović.
Svoje priče i stihove govorili su Šimo Ešić, Muhidin Šarić, Lidija Sejdinović i Slavko Klisura.
Baš je bilo lijepo, emotivno, veselo, razigrano. Evo, još lebde dječiji osmijesi što su na krilima stihova i priča poletjeli sa dječijih usana.
Šta je od toga veće i preče? Ništa! Zato, hvala FEDU!
Neka se što skorije ponovi!
S/ R
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.