»»

"/>
Danas započela realizacija novog ciklusa „Škole u prirodi“
Sa učenicima otputovala i ministrica obrazovanja
Datum: 23.05.2022.

Na lokalitetu Fočanska Jabuka, u područnoj školi OŠ „Ustikolina“ danas  je počela realizacija novog ciklusa „Škole u prirodi“ koju, kao obavezni dio nastavnog procesa,  organizira Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sa učenicima je jutros otputovala i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Biljana Begović.

Školu u prirodi koja će trajati do 03. juna pohađat će oko 250 učenika , raspoređenih u četiri grupe. Za sve učenike koji pohađaju školu obezbijeđeni su dobri uslovi za boravak te ishrana i prijevoz.

Prvu grupu učenika koji borave u Školi u prirodi čine učenici OŠ “Husein ef. Đozo”,  OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”, OŠ “Prača” i OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

Podsjetimo, kao eksperimentalni projekat,  Škola u prirodi organizirana je prvi put u  školskoj 2014/2015. godini, ali nakon pozitivnih reakcija učenika, nastavnika i roditelja odlučeno je da se uvede u redovnu praksu  odvijanja nastavnog procesa u prirodi. Ona je obavezna za sve učenike petih razreda iz svih šest osnovnih škola s područja BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.