»»

"/>
U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda u Goraždu
Održana dvodnevna radionica o temi „Inovativni razvoj škola kroz uvođenje instrumenata osiguranja kvaliteta (sistem upravljanja kvalitetom) u školama i izgradnju školskog sistema evaluacije na nivou nadzora škole“
Datum: 19.08.2022.

U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda u Goraždu i uspostavljanju sistema interne i eksterne evaluacije škola koja se provodi u saradnji sa GIZ-ovim projektom „Stručno obrazovanje u BiH“ , u Goraždu se održava dvodnevna radionica o temi „Inovativni razvoj škola kroz uvođenje instrumenata osiguranja kvaliteta (sistem upravljanja kvalitetom) u školama i izgradnju školskog sistema evaluacije na nivou nadzora škole“ .

Između ostalog, radionica ima za cilj proširiti temu kada je riječ o modernom razvoju škola , školskog nadzora i institucije savjetnika u školama kroz definisanje ciljeva, koncepcija i sprovođenje eksterne evaluacije u školama na području našeg kantona a  učesnici radionice koju je vodio ekspert Klaus Schneider su uposlenici Pedagoškog zavoda, Ministarstva za obrazovanje, mlade,nauku, kulturu i sport, te  članovi timova za upravljanje kvalitetom iz  dvije partnerske škole, kao i  direktori partnerskih škola.

Također, kao ključne teme o kojim se diskutovalo tokom ove dvodnevnre radionice su vezane su i za okvir kvaliteta općeg obrazovanja te razvijanje Upitnika za ocjenjivanje stepena zrelosti škola vezano za upravljanje kvalitetom,  koje predstavlja ključ za unaprjeđenje nastavnog procesa. U tom kontekstu, predstavljen je pojam ‘Nezavisna škola’ kao preduslov za uspješan razvoj škole zasnovan na kvalitetu,  a njeni ciljevi i koncept su novo osnovno poimanje škole kao mjesta učenja, promijenjena očekivanja uprave i zaposlenih.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.