»»

"/>
POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU NADLEŽNIH INSTITUCIJA U BPK-A ZA SLUČAJEVE NASILJA U PORODICI I RODNO-BAZIRANOG NASILJA
Datum: 20.07.2012.

U Maloj sali Općine Goražde danas je potpisan Protokol o postupanju nadležnih institucija u Bosansko-podrinjskom kantonu za slučajeve nasilja u porodici i rodno-baziranog nasilja. Protokol su potpisali predstavnici MUP-a BPK-a, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a, Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde, općina Goražde, Foča-Ustikolina, Pale-Prača, Kantonalnog tužilaštva Goražde, Općinskog suda Goražde te Udruženja žena ”SEKA” Goražde.

Potpisivanju protokola prisustvovali su i predstavnici Gender centra F BiH. Riječ je o projektu kojeg su podržali UNFP i UNDP u BiH. U Federaciji ga provodi Gender Centar F BiH.

Projekat je počeo da se realizuje 2010. U sklopu projekta provedeno je niz aktivnosti od promotivnih kampanja i edukacija, raznih istraživanja o učestalosti nasilja i istraživanju aktivnosti ljudi koji su angažovani u institucijama koje rade na suzbijanju nasilja.

Današnji čin potpisivanja protokola veoma je značajan jer su pomenute institucije još jednom izrazile spremnost na saradnju i provođenje aktivnosti na suzbijanju nasilja u porodici i rodno-baziranog nasilja, a iz Gender centra F BiH su naglasili da su veoma zadovoljni saradnjom sa ovim institucijama koje su radile na pomenutom projektu i koje su također dale doprinos na izradi teksta pomenutog Protokola.

preuzeto sa www.gorazde.ba

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.