»»

"/>
Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
U toku trodnevna radionica o temi „Inovativni razvoj škola kroz uvođenje instrumenata osiguranja kvaliteta (sistem upravljanja kvalitetom) u školama i izgradnju školskog sistema evaluacije na nivou nadzora škole“
Datum: 27.10.2022.

U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda u Goraždu i uspostavljanju sistema interne i eksterne evaluacije stručnih škola koja se provodi u saradnji sa GIZ-ovim projektom „Stručno obrazovanje u BiH“, u toku je trodnevna radionica o temi „Inovativni razvoj škola kroz uvođenje instrumenata osiguranja kvaliteta (sistem upravljanja kvalitetom) u školama i izgradnju školskog sistema evaluacije na nivou nadzora škole“.

Ključne teme radionice su “Razvoj kvaliteta škola”, “Transformacija škola”, “Standardi kvaliteta”, “Standard kompetencija eksternih evaluatora”, “Pravni okvir za provođenje samoevaluacije i eksterne evaluacije” te svjedočenja projektnih škola u BPK Goražde.

Učesnici radionice su uposlenici Pedagoškog zavoda, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, članovi timova za upravljanje kvalitetom u dvije partnerske škole, direktori partnerskih škola i budući eksterni evaluatori.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.