»»

"/>
Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Organizovan sastanak sa direktorima škola s područja BPK Goražde
Datum: 07.11.2022.

Danas je u prostorijama PZ BPK Goražde održan sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola. Na sastanku se govorilo o aktivnostima na jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda u Goraždu i uspostavljanju sistema interne i eksterne evaluacije škola koja se provodi u saradnji sa GIZ-ovim projektom „Stručno obrazovanje u BiH“.

Dogovoreni su koraci koji se moraju poduzeti u narednom periodu u koji će biti uključene sve škole i njihovi nastavnici, kao i njihova dinamika.

Također, bilo je govora i o ideji zajedničkog projekta sa RTV BPK Goražde koja je opredijeljena da u novoj programskoj šemi omogući sadržaje u kojima će fokus biti na obrazovnom procesu i njegovom unaprijeđenju.

Realizacijom projekata javnosti će biti prezentirane različite teme iz oblasti obrazovanja, s akcentom na unaprijeđenje obrazovnog procesa kao jednog od najznačajnijih segmenata društva.

Razgovarano je i o realizaciji redovnog nastavnog procesa u školama, te konstatovano da se nastava u svom osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde odvija prema nastavnom kalendaru i u skladu sa godišnjim planovima rada škola, bez ikakvih teškoća.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.