»»

"/>
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i predsjednica Udruženja za pomoć i podršku porodici, djeci i mladima s poteškoćama u razvoju „Buđenje“
Potpisan Memorandum o razumijevanju
Datum: 09.11.2022.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i predsjednica Udruženja za pomoć i podršku porodici, djeci i mladima s poteškoćama u razvoju „Buđenje“ Merima Jašarević potpisale su danas Memorandum o razumijevanju s ciljem uspostavljanja efikasnog mehanizma saradnje i uzajamne koordinacije Vlade BPK Goražde i ovog udruženja u vezi s pitanjima koja su od zajedničkog interesa, te definisanja okvira, načela i modaliteta saradnje, radi efikasnog funkcionisanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

„ Zadovoljstvo mi je što je ovako jedno udruženje osnovano na prostoru BPK Goražde, čije članice su hrabre, čestite majke djece s poteškoćama u razvoju koje su odlučile da se organiziraju i sarađuju sa institucijama vlasti BPK Goražde s ciljem poboljšanja statusa prije svega djece, ali i pružanja podrške porodicama, pogotovo majkama na čijim plećima je najveći teret. Vlada BPK Goražde sa udruženjem „Buđenje“ u prethodnom periodu provodila je niz zajedničkih aktivnosti kako na nivou kantona, uključujući i federalni nivo vlasti, a danas potpisujemo i Memorandum o razumijevanju koji bi trebao bliže da nas povezuje u našoj zajedničkoj misiji, a to je učiniti sve sa svoje strane kako bismo zajedničkim aktivnostima olakšali uključenost djece s poteškoćama u razvoju i  bili podrška roditeljima u svim onim sferama društvenog života za koji oni iskažu interes, odnosno da im je potrebna pomoć“ kazala je nakon potpisivanja Memoranduma premijerka BPK Aida Obuća.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s Vladom BPK Goražde veliki je čin i za Udruženje „Buđenje“.

„ Izuzetno smo ponosni na današnje potpisivanje, jer to predstavlja jednu krunu na sve ono što smo mi uradili u periodu od marta mjeseca do danas, dakle, sve aktivnosti koje smo provodili i za koje smo zaista imali podršku naše premijerke i Vlade BPK Goražde na čijem je čelu. Ovo je sada jedna konkretna podrška našim naporima da budemo vidljivi kako bi se podržala socijalna inkluzija djece i mladih s poteškoćama u razvoju, ali i kompletnih porodica koje imaju takvog člana, jer nam je pomoć zaista neophodna”, istakla je predsjednica ovog udruženja Merima Jašaravić.  Prema njenim riječima, prioritet Udruženja „Buđenje“ je konkretan rad sa djecom kako bi se unaprijedilo njihovo znanje za dugoročno osamostaljivanje.

„Što se tiče današnjeg potpisivanja i ono što mi očekujemo jeste da napravimo dalje korake kada je u pitanju dječiji doplatak i problem koji se javio prilikom donošenja federalnog zakona. Nadamo se da ćemo dobiti konkretne i pozitivne rezultate kada je riječ o ovom zakonu“, riječi su predsjednice Jašarević.

Rad na unaprjeđenju zakonodavnog, institucionalnog i strateškog okvira za punu implementaciju ljudskih prava, prava na nezavisno življenje i uključenost u zajednicu djece s teškoćama u razvoju, mladih s invaliditetom, osoba s invaliditetom i njihovih porodica, te unaprjeđenju znanja i vještina uposlenih putem edukacije u svim područjima, naročito uposlenih u odgoju i obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj djelatnosti, upravi i pravosuđu, privredi, turizmu, medijima, te državnoj i lokalnoj upravi, neki su od postavljenih ciljeva u danas potpisanom Memorandumu o razumijevanju između Vlade BPK i Udruženja “Buđenje”.

Pozdravljujući inicijativu Udruženja „Buđenje“ s željom da se jačaju položaj mladih, djece i njihovih porodica, Vlada BPK Goražde iskazala je i svoje puno opredjeljenje za provođenje Evropske konvencije o pravima djece i jačanje povjerenja između nevladinog sektora i javnih ustanova, istaknuto je ovom prilikom.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.