»»

"/>
Obavještenje za korisnike sredstava iz Programa utroška sredstava- Tekući transfer za kulturu za 2012.
Datum: 11.01.2013.

panorama Gorazda

Obavještavaju se svi korisnici sredstva Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2012. godinu da je zbog kašnjenja uplate sredstava, uzrokovane nedovoljnim prilivom sredstva u Budžet Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, prolongiran rok za podnošenje Narativnog i finansijskog izvještaja o namjenskom utrošku sredstava do, 28.02.2012. godine.

Obrazac za podnošenje Narativnog i finansijskog izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2012. godinu može se preuzeti ovdje

Obrazac za pravdanje namjenskih sredstava po zahtjevu

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.