»»

"/>
Obavještenje za korisnike sredstava iz Programa utroška sredstava- Tekući transfer za sport za 2012.
Datum: 11.01.2013.

100_3080

Obavještavaju se svi sportski klubovi, korisnici finansijskih sredstava za redovne programe u 2012. godini da su u obavezi dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za redovne programe nosilaca sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, za kvartalne periode 2012 godine koje nisu dostavili.

Prilikom izrade navedenog Izvještaja posebnu pažnju obratiti na odredbe člana 2. i 3. Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, koji ste 2012. godine zaključili sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Krajnji rok za dostavljanje Izvještaja je 31.01.2013. godine.

Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za redovne programe nosioca sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde podnosi se na obrascu RP- 2 koji se može preuzeti   ovdje : Obrazac broj RP -2

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.