»»

"/>
Poziv za javnu raspravu Upis u srednju školu

Pozivaju se zainteresirani, da prisustvuju Javnoj raspravi na temu „Upis u srednju školu“, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu i svojim aktivnim učešćem date doprinos ovoj Javnoj raspravi.

Javna rasprava održat će se dana 04.05.2012.godine (petak) u 14,00 sati u prostorijama sale Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u ulici Višegradska 2/A.

M I N I S T R I C A

mr.sci. Alma Delizaimović

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.