»»

"/>
Zakonom urediti oblike ponašanja na sportskim priredbama

 

Nakon općine Pale-Prača, danas je  i u općini Foča-Ustikolina održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Raspravu je organizovalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom, Komisijom za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport i Komisijom za mlade Skupštine BPK, a nacrt ovog zakona prezentirali su stručni saradnici u resornom ministarstvu Elmedin Valjevčić i Amir Duhović.

Pored predstavnika Općine Foča-Ustikolina,  na Javnoj raspravi učestvovali su  predstavnici Fudbalskog kluba “Kolina” i Policijske uprave ove općine.

Donošenje ovog zakona, kako je istaknuto na raspravi, urediće odnose svih sudionika u organizovanju sportskih priredbi te na jedan kvalitetniji način doprinjeti stvaranju što bolje atmosfere na sportskim terenima.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.