»»

"/>
O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“

O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima
Adresa: Murisa Dučića bb
Direktor: Dževad Šivšić
Sekretar: Sedina Karahodža
Tel.: 038/ 23 05 53
Fax: 038/ 23 01 64
E-mail: mak000@bih.net.ba
Web stranica: www.makdizdar.110mb.com

O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Beriču

Adresa: Berič bb
Tel.:038/ 82 51 63

O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Sadbi
Adresa: Sadba bb
Tel.: 038/ 82 25 18

os-mehmedalija-mak-dizdar-u-vitkovicima_resize.jpg

Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ obuhvata oko 23 786 km². Na tom području nalazi se šest školskih objekata, a u Vitkovićima kod Goražda je matična škola. Područne škole se nalaze u Beriču, Sadbi, Bogušićima i Bivolicama. Od nabrojanih, u Vitkovićima, Sadbi i Beriču su osmorazredne škole dok su u Bogušićima i Bivolicama četverorazredne škole. Do septembra 2009. godine u sastavu Osnovne škole „Mehmedlija Mak Dizdar“ je bila i područna škola na Posestri, međutim zbog malog broja učenika ova škola je odlukom Vlade BPK ukinuta a za učenike je obezbijeđen prevoz do područne škole u Sadbi.

U školi aktivno radi 13 sekcija, među kojima su najposjećenije: recitatorska, horska, dramska, novinarska, folklorna, zatim sportske sekcije, sekcija mladih matematičara, ekološka sekcija, sekcija protiv poroka. Ova škola je prepoznatljiva po mnogim projektima uređenja okoliša i projektima koji doprinose međuentitetskoj suradnji , i tome slično. Mnogobrojne školske projekte finansirao je UNESCO.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta BPK-a Goražde odredilo je ovu školu da vrši doškolovavanje odraslog stanovništva koje nema završenu osmogodišnju školu, a koje je starije od 16 godina. Vanredni ispiti se organizuju u tri ispitna roka: septembarski, januarski i junski. Vanredni učenici mogu se prijaviti za doškolovavanje tokom cijele godine.

ŠKOLSKA 2010/2011. GODINA:

Ukupan broj učenika: 397
Broj učenika upisanih u I razred : 30- 18 dječaka i 12 djevojčica
Broj uposlenih : 59

ŠKOLSKA 2009/2010 GODINA:
BROJ UPISANIH UČENIKA: 436
BROJ UČENIKA UPISANIH U I RAZRED: 30 (12 djevojčica i 18 dječaka)
BROJ UPOSLENIH: 42

Galerija slika:

[nggallery id=19]

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.