»»

"/>
Planirana obuka za 300 osoba koji će dobiti odgovarajuće certifikate

 

Copy of IMG_3030

Udruženje građana „ALDI“ nedavno je sa Delegacijom Evropske unije u BiH potpisalo ugovor o finansiranju projekta „Smanjivanje disbalansa između ponude i potražnje za radnom snagom i poboljšanje kompetencija, konkurentnosti i zapošljavanja radne snage u Goraždu“ u vrijednosti od 91.000 eura. Na temelju tog projekta, danas su predstavnici ovog Udruženja potpisali Sporazum o saradnji sa Vladom BPK Goražde, Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“, Službom za zapošljavanje i Udruženjem poslodavaca BPK Goražde. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i ministri u Vladi BPK Goražde za privredu i obrazovanje, Demir Imamović i Dževad Adžem.

Potpisivanje ovog Sporazuma ima za cilj povećanje kvalifikovane i stručne radne snage, smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom od strane izvozno orjentisane prerađivačke industrije. Ovaj cilj moguće je ostvariti kroz edukacije i treninge koji su usklađeni sa zahtjevima tržišta rada kao i kroz poboljšanje sistema saradnje poslodavaca, institucija i partnera u oblasti obrazovanja, zapošljavanja , u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanja mobilnosti radne snage. Kroz projekat je planirana obuka 200 nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje a koja će nakon edukacije dobiti odgovarajuće certifikate. Takođe, planirana je obuka za 100 radnika koji će dobiti odgovarajuće certifikate za zanimanja na kojima su trenutno zaposleni bez odgovarajuće formalne kvalifikacije.

Prema riječima izvršne direktorice Udruženja građana „ALDI“ Vildane Drljević, ovaj projekat je nastavak prethodnih aktivnosti ovog Udruženja u procesu obuke i prekvalifikacije radne snage koja se nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje a koja nije kvalifikovana za ona radna mjesta koja se trenutno traže u industriji na području Bosansko-podrinjskog kantona .

Projekat će trajati 18 mjeseci, a Udruženje građana „ALDI“ će ga implementirati u saradnji sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ i Službom za zapošljavanje BPK Goražde. Značajnu ulogu u ostvarivanju ciljeva projekta će imati i Vlada BPK, odnosno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za privredu te predstavnici privrednika i Udruženja poslodavaca, koji podržavaju ideju projekta kao značajnu i korisnu za ekonomski napredak. Obaveza svih potpisnika Sporazuma je da u okviru mogućnosti institucija koje predstavljaju, daju maksimalan doprinos kako bi se ostvarili svi ciljevi projekta.

Copy of IMG_3027

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.