»»

"/>
ZAPOČELA REALIZACIJA PROJEKTA „PRILIKA PLUS“

Danas su započele aktivnosti na realizaciji projekta „Prilika plus“ u kom učestvuju sve tri srednje škole sa područja našeg kantona. Naime, škole će u narednom periodu dobiti vrijednu opremu, a sve u cilju poboljšanja izvođenja nastavnog procesa.

Kao dio strategije razvoja saradnje Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini pokrenula je projekat „Prilika Plus“ s ciljem unaprjeđenja srednjeg stručnog obrazovanja, kao i dostupnosti obuka za stručno osposobljavanje odraslih u industrijama u kojima postoji potencijal za zapošljavanje.

Danas je isporučen jedan dio opreme, a koji se odnosi na namještaj za JU Srednju stručnu školu „Džemal Bijedić“ Goražde, a primopredaji namještaja pored direktora škole Admira Kurtovića i ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damira Žuge prisustvovao je i predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, koordinator za privatni sektor i jedan od koordinatora projekta Halko Basarić.

Takođe, danas je dodijeljena oprema i za druge dvije škole s područja našeg kantona. U narednom periodu školama će biti isporučena i vrijedna računarska oprema.

www.bpkg.gov.ba/JU SSŠ Džemal Bijedić Goražde

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.