»»

"/>
DVV INTERNATIONAL - URED U BIH
Sporazum o saradnji potpisan i sa ministarstvom obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 22.05.2019.

Direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, dr. Emir Avdagić, sastao se jučer, 21.5., sa novoimenovanim ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gospodinom Armanom Bešlijom te je u skladu sa godišnjim planom aktivnosti DVV Internationala za 2019. godinu potpisan i Sporazum o saradnji sa ovim ministarstvom.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je od usvajanja Zakona o obrazovanju odraslih u maju 2015. godine napravio značajne pomake u uređenju ove oblasti, a poseban uspjeh ostvaren je nedavnim usvajanjem strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“ te uvezivanjem ključnih aktera i uspostavljanjem intenzivne saradnje sa poslodavcima iz ovog kantona.

Cijeneći napore koje je ovo ministarstvo zajedno sa svojim partnerima do sada uložilo u razvoj obrazovanja odraslih, DVV International je navedeni oblik saradnje uvrstio i kao primjer dobre prakse u međunarodnoj publikaciji objavljenoj u povodu 50. godišnjice djelovanja DVV Internationala, a podrška aktivnostima unapređenju sistema obrazovanja odraslih u ovom kantonu nastavit će se i u budućnosti.

Potpisanim Sporazumom o saradnji predviđene su aktivnosti uvođenja softvera za monitoring i osiguranje kvaliteta u oblasti obrazovanja odraslih na području kantona, jačanje kapaciteta zaposlenika ministarstva kroz učešće na dvije obuke iz oblasti relevantnih za njihovo djelovanje u obrazovanju odraslih te organizaciju okruglog stola na temu „Akreditacija organizatora obrazovanja odraslih i umrežavanje u oblasti obrazovanja odraslih“.

Sastanak je održan u prostorijama ministarstva u Goraždu, a pored ministra Bešlije, sastanku je prisustvovao i gospodin Amir Duhović, stručni savjetnik i kontakt osoba za obrazovanje odraslih.

Preuzeto sa stranice DVV International BiH

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.