»»

"/>
Aktiv nastavnika i profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja BPK-a Goražde

Predsjednik: Damir Žuga
Podpredsjednik: Senko Borovac
Kontakt telefon: 061/ 48 79 03

Aktiv nastavnika i profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja BPK-a Goražde nastao je 1997. godine i od tada učestvuje u mnogim sportskim aktivnostima, zajedno sa svojim učenicima.

Zahvaljujući nastavnicima i profesorima Aliji Džemidžiću, Dragici Popović, Miroslavu Obradoviću, Nedžibu Harbi, Esadu Šiljku, Mufidu Curo, Ameru Teroviću, Elvedinu Srkaloviću, Irisu Prutini, Senku Borovcu, Damiru Žugi i Esadu Aganoviću, učenici su dobili priliku da iskažu svoje sportske sposobnosti, kako na unutarškolskom, tako i na međuškolskom, kantonalnom, federalnom i državnom takmičenju.

Tokom školske 2006/2007. godine pored održavanja redovnih sastanaka Aktiv je bio suorganizator 15 malonogometnih turnira, 2 košarkaška turnira, 7 turnira u odbojci. Bili je organizator kantonalnog takmičenja u atletici, a prvi sa ovog takmičenja predstavljao je naš Kanton na federalnom takmičenju, gdje su postignuti zapaženi rezultati.

Učenici OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ iz Vitkovića, na Malim olimpijskim igrama u Sarajevu zauzeli su odlično 3. mjesto. Također, organizovane su tradicionalne ulične trke za osnovce i srednjoškolce kroz Goražde, pod nazivom „Grad na noge-svi protiv droge“, gdje je učešće uzelo oko 600 učenika.

Zapažen rezultat ostvarile su i učenice STŠ „Hasib Hadžović“ koje su u okviru XI medicinskih susreta F BiH zauzele 3. mjesto. Takmičenje se održalo u Goraždu, a učešće je uzelo 10 ekipa.

U svim školama održani su proljetni krosovi, a po prvi put Aktiv je bio organizator rukometnog turnira za muškarce u osnovnoj školi, gdje je učešće uzelo 36 učenika.

U aktivnostima koje je ovaj Aktiv do sada organizovao učešće je uzelo više od 2 308 učenika.

U suradnji sa Udruženjem profesora i nastavnika sporta i fizičke kulture Sarajevskog Kantona, Aktiv je organizovao u Goraždu seminar na temu EUROFIT BATERIJA, kojem su prisustvovali svi nastavnici tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i treneri kadeta , juniora svih sportova sa područja našeg Kantona. Predavači na seminaru su bili poznati prof. dr. Mustafa Demir, mr. Admir Hadžikadunić koji su prisutne profesore, nastavnike i trenere upoznali sa EUROFIT BATERIJOM, kako teorijski, tako i praktično. Istaknuto je da je EUROFIT BATERIJA najpouzdaniji i najjednostavniji test, a koji je usvojen i od strane Vijeća Evrope. Predavači su, također, istakli da bi svaki trener, nastavnik i profesor trebao provesti ovaj test, ali tako da odradi svaki elemenat ovog testa, radi dobijanja rezultata na cjelokupnom području BiH.

Aktiv nastavnika i profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja BPK-a Goražde se pored dobrih rezultata i opravdanosti svog postojanja, susreće i sa brojnim problemima. Prvi je problem opremljenosti škola sportskom opremom. Za rješavanje ovog problema priprema se projekat opremanja svih škola općom sportskom opremom. Ono što, također, predstavlja problem je odlazak goraždanskih nastavnika i profesora na seminare van Kantona. Bitno je istaći da tokom školske godine samo dva nastavnika imaju priliku biti na takvim seminarima. Problemi se javljaju i oko usaglašavanja norme časova za nastavnike i profesore tjelesnog odgoja, kao i oko opremljenosti dvorane gdje se izvode časovi za taj predmet, zatim grijanje i slično.

Zakoni i propisi - SPORT
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

Ministar

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.