08.06.2012.
K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2012/13. godinu
08.06.2012.
KRITERIJI ZA PRIJEM UČENIKA
26.03.2012.
P O N O V N I K O N K U R S za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II...
11.01.2012.
Konkurs za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JP RTVBPK d.o.o Goražde
10.01.2012.
K O N K U R S za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2011/12. godinu
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.