Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

admir-duhovic.jpgStručni savjetnik za pravne poslove
Amir Duhović

 

 

 

1Stručni savjetnik za predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj
Amira Borovac

 

 

 

emira-drakovac.jpg Stručni savjetnik za srednje, više i visoko obrazovanje
Emira Drakovac

 

 

 

Stručni savjetnik za sport
Elmedin Valjevčić

 

 

 

 

Stručni saradnik za mlade, nauku i kulturu
Amina Salić- Bezdrob

 

 

 

imsorovic-zakira.jpg Prosvjetni inspektor
Zakira Imširević

 

 

 

admir-hadzic.jpg Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Admir Hadžić

 

 

 

sandra-baljevic.jpg Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Sandra Baljević

 

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.