Iz kantonalne Direkcije robnih rezervi
Grijanje u školama na području BPK Goražde
Datum: 01.02.2012.


Prema informacijama Kantonalne direkcije robnih rezervi, niske temperature prouzrokovale su određene probleme u zagrijavanju pojedinih školskih objekata.
Zbog dotrajalosti kotlova u kotlovnici Centra za kulturu, neadekvatno urađene instalacije centralnog grijanja na pojedinim mjestima, kao i nadograđenog prostora (III sprat) u MSŠ „Enver Pozderović“, problem nedovoljnog zagrijavanja školskih prostorija naročito je izražen u jednom dijelu OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i MSŠ „Enver Pozderović“.
I u OŠ „Husein ef. Đozo“, od dva grijna kotla, u funkciji je jedan, ali se zadovoljavajuća temperatura postiže dužim radom kotlovnice.
STŠ „Džemal Bijedić“, STŠ „Hasib Hadžović“ i OŠ „Ustikolina“ nemaju problema sa grijanjem.
Iako je, zbog naglog pada vanjskih temperatura, bilo i manjih problema sa grijanjem OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i OŠ „Prača“, oni su sanirani i trenutno zagrijavanje škola je zadovoljavajuće.

/bpkg.gov.ba/

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.