MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Utvrđeni kriteriji za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2016/17. godinu; konkurs bi trebao biti raspisan sljedeće sedmice
Datum: 15.02.2017.

IMG_3643

Na svojoj zadnjoj održanoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studentsku 2016/2017. godinu.

Više informacija o kriterijima i proceduri raspisivanja Konkursa za dodjelu stipendija danas je dao ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga, koji je naglasio da je došlo do određenih izmjena u pogledu kriterija za dodjelu studentskih kredita u odnosu na prošlu godinu

– Sve je bilo vođeno sredstvima koliko možemo planirati za dodjelu studentskih kredita. Vlada je Ministarstvu garantovala iznos sredstava od 240.000,00 KM i, otprilike, u taj iznos studentskih kredita mi ćemo se morati uklopiti. Broj i visina studentskih kredita, u zavisnosti od godine ili ciklusa studija, zavisit će samog broja aplikanata koji ostvare to pravo  – kazao je ministar Damir Žuga.

Prema njegovim riječima, pravo na dodjelu studentskog kredita u prošloj godini ostvarilo je 199 studenata, a procjene su Ministarstva se da bi se i ove godine trebalo raditi o približno 200 studenata koji će ostvariti to pravo.

– Mislim da ćemo samu proceduru uspjeti završiti prije donošenja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona i, naravno, isplata samih studentskih kredita ne može se izvršiti dok ne budemo imali budžet usvojen od strane Skupštine – istakao je ministar.

Određeni kriteriji za dodjelu studentskih kredita, kako ističe ministar, pretrpjeli su značajne izmjene u odnosu na one iz prošle godine.

– Posebni kriteriji su dobrim dijelom izmijenjeni. Pored tih osnovnih uslova koji podrazumijevaju da su studenti s područja Bosansko-podrinjskog katnona, da su upisali redovno godinu, u opće uslove je takođe stavljeno da je imovinski cenzuns 450,00 KM po članu domaćinstva. Naravno, pravo na studentski kredit ostvarit će samo redovni studenti, a studenti koji su do sada primali studentski kredit i redovno upisali godinu, imat će jednostavniju proceduru – pojasnio je ministar.

Ukazano je i na minimalni prosjek ocjena koji će studenti morati imati da bi ostvarili pravo na studentski kredit.

– Za učenike koji su završili srednju školu i sada upisali fakultete, uslov je da je njihov prosjek ocjena iznad 4,2 u srednjoj školi. Za studente koji su do sada primali stipendiju, također jedan od uslova je da su imali prosjek ocjena iznad 7, odnosno, kada je u pitanju tehnički ili medicinski fakultet, prosjek iznad 6,5 – kazao je resorni ministar.

On je ujedno najavio da bi konkurs za dodjelu studentskih kredita trebao biti raspisan već sljedeće sedmice.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.