Podržano dvadeset projektnih aktivnosti
Datum: 05.09.2017.

Na posljednjoj sjednici Vlade BPK Goražde usvojena je odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dvadeset projektnih aktivnosti od dvanest aplikanata koji su se javili na javni poziv Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture.

Prema riječima ministra Damira Žuge, sredstva za ovu namjenu budžetom su planirana u iznosu od 40.000KM a na javni poziv ministarstva prijavilo se petnaest aplikanata.  Nakon provedene procedure od strane komisije, dvanaest njih ispunilo je uslove za sufinansiranje dvadeset projektnih aktivnosti koje će se do kraja godine realizovati na području našeg kantona.

„Sa svojim projektima na javni poziv mogle su se prijaviti sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK Goražde.  Centar za kulturu Goražde je najveći nosilac aktivnosti  koje povlače najviše finansijskih sredstava. Za  njihov program odobrena su sredstva za manifestacije „Aprilski dani kulture“, „Drinske večeri poezije“, dječije  festivale „Šta se pjesmom sanja“ i „Djeca pjevaju sevdalinke“, manifestaciju povodom Međunarodnog dana muzeja i sjećanje na Radeta Jovanovića. Samo za Internacionalni festival prijateljstva izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 8.000 KM.

Putem ovog javnog poziva podržane su i projektne aktvinosti Udruženja kulturne baštine, Omladinskog saveza „Ustikolina“, Kulturno umjetničkog društva „Azot“ Vitkovići te udruženja „Prača“, „Motiv“ , „Behar“ i „Žena“ iz Ustikoline“-kazao  je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga.

Kako je ovom prilikom istaknuto, zahtjevi za dodjelu sredstava bili su mnogo veći u odnosu na sredstva koja  su odobrena od Skupštine BPK Goražde.

„Mogu da kažem da nisu bila dovoljna sredstva, jer zahtjevi su bili devet puta veći za cjelokupnu realizaciju svih ovih projekata. Oni su iznosili 278.000 KM, međutim, s planiranim sredstvima koje je Skupština BPK Goražde utvrdila i odobrila mi se tako i ponašamo, tako da smo 32.000 KM odobrili na projekte, a ostali dio na zahtjeve, onako kako to odobri resorni ministar. Pored toga što je ovo ustavna i zakonska obaveza, smatram  da je ovo velika pomoć ljudima koji se bave poslovima u oblasti kulture ili afirmaciji kulture. Slažem se da se za kulturu  izdvajaju mala finansijska sredstva, ali u ovom teškom periodu ja kao resorni ministar ću se truditi da svake godine napravimo neku ekspanziju i povećamo sredstva, a koliko je to moguće, to ćemo vidjeti“.-istaknuo je  ministar Žuga.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.