Sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke finansirat će se Projekat opremanja tekstilnog kabineta u SSŠ „Džemal Bijedić“ u Goraždu
Datum: 11.09.2017.

Nakon sastanka s predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ-a na kojem je bilo govora o unaprjeđenju stručnog obrazovanja i praktične nastave u srednjoškolskim obrazovnim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je potpisan Ugovor o finansiranju projekta iz oblasti poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju.

Radi se o ugovoru vrijednom 12.000,00 KM koji će biti realizovan u sklopu Programa podrške projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Iz ovih sredstava, kako je istaknuto, finansirat će se Projekat opremanja radionice praktične nastave tekstilne struke u SSŠ „Džemal Bijedić“ u Goraždu, čime će učenicima koji se obrazuju za zanimanje tekstilnog tehničara biti omogućeni bolji i savremeniji uslovi rada.

Ugovor s Federalnim ministarstvom potpisao je resorni ministar Damir Žuga koji je ovom prilikom izrazio posebno zadovoljstvo zbog skore realizacije još jednog projekta u okviru kojeg će se stvoriti bolji uslovi za izvođenje praktične nastave u srednjim školama na području BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.