Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
U 2019. godini ostvareni veoma dobri rezultati u svim školama!
Datum: 31.01.2020.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport upriličilo je danas sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde. Povod za današnji sastanak su ostvareni veoma dobri rezultati škola u 2019.godini.

S ciljem poboljšanja uslova u obrazovanju, prema podacima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, nastavnici na čelu s menadžmentom škola uspjeli su pored redovnih aktivnosti u protekloj godini, kroz projekte obezbijediti oko 850.000 KM.

Prema ocjeni resornog ministarstva radi se o impozantnom podatku. Ovom prilikom, ministar Arman Bešlija uputio je riječi zahvalnosti direktorima i nastavnicima u nadi da će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje će doprinijeti boljim uslovima za obrazovanje u BPK Goražde.

„Svaka investicija u obrazovanje deset puta više se vrati u odnosu na uloženo. Želimo da nastavimo ovu praksu, i još jednom da se zahvalimo svim prosvjetnim radnicima što se iz dana u dan trude da poboljšaju uslove u obrazovnom sistemu na području našeg kantona“-riječi su ministra Bešlije.

Većina projekata je vezana za infrastrukturu, nabavku didaktičkog materijala, te edukaciju nastavnog kadra.

Samo u MSŠ „Enver Pozderović“ realizovani su projekti u vrijednosti oko 100.000 KM, na čijoj su izradi radili timovi nastavnika na čelu sa menadžmentom škole.

Prema riječima direktorice Mule Imamović, za ovu školu se može reći da je u potpunosti opremljena, a samim tim uslovi za uslovi za rad su se popravili.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.