Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokrenulo proceduru realizacije projekta „Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja za vrijeme pandemije virusa COVID-19- podrška razvoju softverskih rješenja za uspostavu i unaprjeđenje online nastave
Projekat predstavlja novitet u obrazovnom sistemu
Datum: 12.05.2020.

Uz podršku UNICEF-a, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokrenulo je proceduru  realizacije projekta „Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja za vrijeme pandemije virusa COVID-19-podrška razvoju softverskih rješenja za uspostavu i unaprjeđenje online nastave“.

Prema riječima ministra Armana Bešlije  projekat predstavlja novitet u obrazovnom sistemu, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijedio je UNICEF.

„Očekujemo početkom juna ili polovinom jula da imamo razvijenu platformu koju ćemo naravno testirati na terenu da vidimo kako će reagovati nastavnici,  djeca i njihovi roditelji. Tokom ljeta ćemo organizovati edukaciju za nastavnike, jer  mi se moramo usmjeriti ka online nastavi u slučaju da nas zadesi situacija kakvu imamo pojavom virusa COVID-19. Pored edukacije o nastavi,  moramo da definišemo kako i na koji način vrednovati učenike u ovoj situaciji.Nadamo se da ćemo uz podršku  nastavnika, učenika i njihovih roditelja  uspjeti to riješiti, a kada se krene sa školskim aktivnostima planiramo u određenim sedmicama raditi sa djecom na online platformi,  kako bi smo uvijek imali rezervni plan spreman za nepredviđene situacije“-riječi su ministra Armana Bešlije.

Prema svemu sudeći, nastava do kraja školske godine neće početi, a ukoliko se stvore pretpostavke da škole počnu s radom, u planu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport je omogućiti maturantima polaganje maturskih ispita.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.