Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Upriličen sastanak sa članom Odbora za kulturu iz grada Linkoping Švedska
Datum: 30.07.2021.

Novoimenovana ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Biljana Begović sa saradnicima upriličila je danas sastanak sa Amirom Omerovićem, članom Odbora za kulturu iz grada Linkoping Švedska.

Na sastanku je razgovarano o uspostavi saradnje između ministarstva i Odbora iz Švedske u oblasti kulture i sporta, s posebnim akcentom na razmjenu iskustava u vezi uvođenja programa za djecu sa poteškoćama u razvoju.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.