»»

"/>
SOS dječiji vrtić Goražde

SJEDIŠTE: ul. Ibrahima Čelika bb Goražde
TEL./FAX: 038/ 220 873; 220 874
e-mail: soskggor@bih.net.ba
web sajt: http://www.sos-ds.ba/
OSNIVAČ: SOS KINDERDORF- International

Ukupan broj djece: 100
Broj uposlenih: 22

KO SMO MI
Mi smo SOS Dječiji vrtić Goražde, jedan od pet projekata SOS KINDERDORF- International u Bosni i Hercegovini. Ponosni smo što pripadamo svjetskoj humanitarnoj organizaciji SOS KINDERDORF- International, koja djeluje u 132 zemlje širom planete. Našu organizaciju i prvo SOS – Dječije selo je osnovao Hermann Gmeiner 1949. godine u Imstu u Austriji. Hermann Gmeiner je posvetio život djeci kojoj je bila potrebna pomoć – djeci koja su izgubila svoje domove, sigurnost i porodicu u Drugom svjetskom ratu. Uz pomoć mnogobrojnih donatora i saradnika naša organizacija je rasla da bi danas pomagala djeci širom svijeta. Mi radimo za djecu kao nezavisna međunarodna nevladina organizacija. Poštujemo različitost religija i kultura i djelujemo u onim zemljama u kojima naša misija može doprinijeti njihovom razvoju. Mi djelujemo u duhu Konvencije Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta i promovišemo ih širom svijeta.

USLOVI RADA SOS-KDI
Dječiji vrtić Goražde nalazi se u centru Goražda, neposredno uz desnu obalu rijeke Drine, sa zemljištem 3120 m2 ukupne površine, od čega objekat zauzima 822 m2 korisne površine. Sam objekat koji je namijenjen za ovu vrstu djelatnosti urađen je na korektan i zadovoljavajući način, te svojom funkcionalnošću u potpunosti odgovara svemu onome čemu je namijenjen. Unutrašnja rješenja objekta predvidjela su boravak za 100 djece kojima je na raspolaganju četiri velike savremeno opremljene sobe-učionice, prostor za prijem djece, izolaciona soba, kuhinja, vešeraj, ostave, prostorije za administraciju, vlastito kotlovsko postrojenje itd. Korisna građevinska površina po djetetu iznosi 8 m2 , dok je korisna površina odgojne sobe po djetetu 3 m2.

Sve učionice savremno su opremljene prema uzrasnim grupama, a između ostalog posjeduju: TV, video, muzičke linije, kompletan namještaj, te potrebna učila i pomagala. Učionice starijih grupa opremljene su računarima. Uz učionice su izvedeni i mokri čvorovi koji omogućavaju visok nivo higijensko-zdravstvene zaštite. Prostrane verande koje se naslanjaju na učionice omogućavaju djeci nesmetanu komunikaciju prilikom aktivnosti na zelenim površinama. Ostakljene površine na učionicama zauzimaju 1/3 zidova te obezbjeđuju maksimalno korištenje dnevnog svijetla. Prostrani i svijetli hodnici ispred učionica pored namještaja za garderobu omogućavaju i izložbene površine namijenjene prezentaciji dječijeg stvaralaštva. Hol ili prostor za prihvat djece posebno je pogodan za priredbe, svečanosti, roditeljske sastanke ili slične programe.

Prostor oko objekta je ograđen i ozelenjen tako da pruža mogućnost za široku lepezu aktivnosti najmlađih. Od sadržaja na otvorenom djeci su na usluzi poligoni za igre, botanički vrt, ljuljačke, tobogani, karusel, pješčanici i dr. Travnjaci oko objekta uz zasađeno rastinje boravak djece u ovom vrtiću stvaraju ugodan ambijent za najmlađe Goraždane.

ORGANIZACIJA RADA
SOS-KDI Dječiji vrtić Goražde počeo je sa radom 02.07.2001.g. Vrtić prima djecu uzrasta predškolske dobi sa područja grada za koju roditelji plaćaju boravak, a 30 % kapaciteta rezervisano je za djecu iz socijalno ugroženih porodica, nezaposlenih roditelja, nekompletnih porodica i dr. čiji boravak u vrtiću participira SOS KDI. Kapacitet vrtića je 100 djece. Djeca u ovom vrtiću raspoređena su u četiri odgojne grupe. Za realizaciju programskih aktivnosti i vođenje vrtića brine se dvadeset i dva stalno uposlenih radnika uz angažovanje spoljnih saradnika: nastavnika engleskog jezika te muzičke kulture i logopeda.

POSEBNI PROGRAMI
SOS-KDI Dječiji vrtić Goražde radi u petodnevnoj radnoj nedjelji u vremenu 6,30 -17,30 Posebnu aktivnost vrtića predstavlja nastava engleskog jezika koju besplatno pružamo za 50 djece uzrasta 6-10 god. Projekat Jačanja porodice i igraonica za djecu realizujemo u saradnji sa Vladom BPK, njenim ministarstvima za obrazovanje i socijalnu politiku kao i nekim školama. Ovim besplatnim projektom je obuhvaćeno 90 djece i jedan broj porodica u stanju socijalne i druge potrebe. Projekat se sprovodi na šest lokaliteta sa sedam odgojnih grupa.

RADNO VRIJEME VRTIĆA
Redovno vrijeme boravka djece u vrtiću u njihovim grupama je od 7.00 do 17.00 sati. Obzirom na radno vrijeme roditelja organizirano je dežurstvo od 6.30 do 7.00 sati.. Za vrijeme boravka u vrtiću, djeca dobiju tri obroka, dok vrijeme odmora je između 12.30 i 14.30 sati, za one kojima je to potrebno. Tokom dana odgojatelji rade s djecom ostvarujući različite kvalitetne programe, a kada god to vrijeme dopušta ide se na igru u vrtićki park na koji smo vrlo ponosni.

GDJE SE NALAZIMO
Nalazimo se na desnoj obali prelijepe rijeke Drine, koja svojim žuborom i šumovima krasi naš dječiji svijet. Dječiji žamor i pjesma, zajedno sa njenim valovima čine jedinstvenu pjesmu , protkanu radošću, ljubalju, srećom i smjehom.

UPIS DJECE U VRTIĆ
Prijave za upis djece podnose se u mjesecu junu, kada se objavljuje konkurs, a od 1. septembra počinje nova radna godina. Upis je moguć i tokom godine, ukoliko u pojedinim grupama ima slobodnih mjesta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
-Popunjena prijava za upis ( dobiva se u pedagoškoj službi vrtića)
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Ljekarsko uvjerenje djeteta

SLUŽBE U VRTIĆU
Odgajateljice
Odgajateljice u našem vrtiću svojom stručnošću, različitim znanjima i kreativnošću čine ugodnijim boravak djece u vrtiću i obogaćuju dječiju igru. Tim odgajateljica čini 7 nastavnica i 1 profesorica predškolskog odgoja i obrazovanja. Stalnim usavršavanjem i edukacijama odgajateljice, sve više usavršavaju i napreduju u svojoj struci, te na taj način čine i doprinose kvalitetnijem radu vrtića

Pedagoška i zdravstvena služba
Pedagošku i zdravstvenu službu čine pedagog, medicinska sestra i logoped koji u vrtiću radi kao spoljni saradnik. Pedagog u saradnji sa odgajateljicama radi na osmišljavanju programa odgojno-obrazovnog rada , planiranju i programiranju, uvođenju i podsticanju inovativnih učenja u vrtiću, prijemu djece, uvođenju i realiziranju različitih oblika saradnje sa roditeljima, podsticaju i razvoju svakog djeteta, praćenju i vrednovanju rada. Zajedno sa ostalim stručnim uposlenicima planira način i sadržaje koji će djetetu omogućiti nesmetan razvoj. Medicinska sestra vodi brigu o zdravlju djece, zdravoj ishrani, higijeni u grupama i cijelom vrtiću, prati rast i razvoj djece . Logoped u vrtiću radi kao spoljni saradnik, dva puta u toku sedmice.

Finansijska služba vrtića
obavlja statusne poslove za radnike vrtića i roditelje djece koja borave u našem vrtiću. Bavi se finansijskim i administrativnim poslovanjem vrtića. Pomoćna tehnička služba vrtića Da bi naša djeca imala dobar apetit i jela vrlo ukusnu hranu, zadužene su naše kuharica i serviserka. Ako nam se pokvari neka igračka i treba je popraviti za to će se pobrinuti naš vrijedni domar, a da nam sve blista od prostranog hola do kupatila, tu su dvije spremačice. I na kraju, da smo bezbijedni, čuvaju nas naša dva čuvara.

PROGRAMI
Planiranje odgojno-obrazovnog rada vrtića vrši se na osnovu plana i programa ove predškolske ustanove koji se bazira na Metodologiji usmjerenoj na dijete koja omogućava:
-Uvažavanje dječijih interesa , sposobnosti i potreba
-Uvažavanje karakteristika određene odgojno-obrazovne grupe,
-Saradnja sa roditeljima treba da bude konkretnija i svrhovitija
-Odgajatelji su u prilici da stalno posmatraju i bilježe promjene u ponašanju i razvoju djece

Odgojno-obrazovni rad odvija se u sredini za učenje koja podrazumijeva korištenje: unutrašnjeg prostora vrtića, spoljašnjeg prostora (dvorište vrtića) i lokalna sredina (sva ona mjesta, ljudi i situacije iz kojih djeca uče). Sredina za učenje odnosno sobe-igraonice u vrtiću odgovaraju potrebama, sposobnostima i interesovanjima djece i podijeljene su po centrima interesovanja (manipulativni, dramsko-obiteljski, likovni ili art centar, centar za početno čitanje i pisanje, blok centar, te centri koji se formiraju zavisno od teme ili projekta.

SPECIJALIZIRANI PROGRAMI
Programi koji se provode unutar redovnog programa jesu učenje engleskog jezika, muzički odgoj i škola fudbala. Program engleskog jezika obuhvata djecu od 3-6 godina, a nastava se organizira dva puta sedmično. Nastava engleskog jezika organizira se besplatno za djecu uzrasta od 6-10 godina u dane vikenda u prostorijama vrtića. Program muzičkog odgoja obuhvata djecu u sve četiri odgojno-obrazovne grupe. Nastavu muzičkog odgoja izvodi nastavnik muzičkog odgoja i obrazovanja jedanput sedmično. Škola fudbala obuhvata djecu od 4-6 godine i organizira se jedanput sedmično. Sa djecom radi trener sa dva pomoćnika.

SARADNJA SA RODITELJIMA
U programu vrtića planiramo saradnju sa porodicom kroz najrazličitije forme rada:
-kroz svakodnevne kontakte roditelja i odgajatelja,
-direktno uključivanje roditelja u rad sa djecom u grupi – roditelji volonteri
-kroz obavještavanja roditelja o životu u vrtiću putem pisama za roditelje
-kutak za roditelje/pano za roditelje
-roditeljski sastanci
-radionice za roditelje
-svečanosti (interne i javne) itd.

Oblici saradnje sa roditeljima koji se realiziraju tokom cijele godine su:
-Opći roditeljski sastanci
-Grupni roditeljski sastanci
-Radionica za roditelj
-Pismo za roditelje
-Individualni razgovori
-Pano za roditelje
-Informiranje putem pismenih riječi
-Izleti, posjete, šetnje, druženja
-Putujući torbačić i dr.

Ono što je svakako za istaći jesu radionice koje već tradicionalno organiziramo sa
roditeljima i to su:
-Novogodišnja radionica,
-Radionica sa tatama( za Dan žena)
-Radionica za Dan planete Zemlje

SARADNJA SA DRUGIM USTANOVAMA
Saradnja sa drugim ustanovama u našem gradu je od velikog značaja i kontinuirano radimo na produbljivanju iste. Vrlo često kroz naše redovne aktivnosti organiziramo posjete školama, gradskoj pekari, cvjećari, vodenicama, apotekama i dr. ustanovama za koje se ukaže potreba. Prilikom organiziranja različitih programa značajnih za naš grad i kanton, djeca iz SOS Dječijeg vrtića redovno su dio njih, te učestvujemo na svim značajnijim manifestacijama. Neizostavno je učešće na Festivalu prijateljstva na kojem smo već tradicionalno postali jedan od nosilaca programa otvaranja Festivala.

(PROJEKT JAČANJA PORODICE)

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.