06.10.2021.
Javni poziv za učešće u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda- Ostali transferi-Informisanje za 2021. godinu
16.06.2021.
Ministarstvo obrazovanja- odluke o poništenju javnih poziva za mlade i kulturu
31.05.2021.
Javni poziv osnovnim i srednjim školama za kandidovanje učenika generacije za posebnu diplomu “Učenik generacije” i nagradu za učenika generacije u školskoj 2020/21.godini
16.03.2021.
Konkurs stipendije Prijavni-obrasci-1  Prijavni-obrasci-2  Prijavni-obrasci-3 
10.12.2020.
Javni poziv za podršku rada Vijeća učenika u osnovnim i srednjim školama za realizaciju projektnih aktivnosti
23.10.2020.
Obrazac prijave-Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za mlade 2020.
06.10.2020.
Javni poziv za sufinansiranje rada Resursne sobe za osposobljavanje i rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću, u cilju ranog rasta i razvoja na...
13.08.2020.
KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta – Referent za administrativno- finansijske i računovodstvene poslove – JU Mješovita srednja škola“ Enver Pozderović”
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.