PRIJAVA na Javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2020. godinu
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.