»»

"/>
Kultura

„Kultura je sveobuhvatna društvena činjenica i, kao takva, nosilac ukupnog društvenog razvoja, s jedne strane, i istovremeno ona je autonomija koja ima i svoju unutrašnju logiku razvoja, s druge strane” – Strategija kulturne politike u BiH.

Djelatnost kulture u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde uređena je Zakonom o kulturi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 7/04), koji je stupio na snagu 16. juna 2004. godine. Na djelatnost kulture  na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, posebno oni koji uređuju pitanja udruženja, djelatnosti obrazovanja, javnih ustanova, radnih odnosa, penzionisanja te propisi iz sistema organa uprave i finansija.

Djelatnost tehničke kulture u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde uređena je Zakonom o tehničkoj kulturi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/05), koji je stupio na snagu 30. marta 2005. godine. Na djelatnost tehničke kulture  na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, posebno oni koji uređuju pitanja udruženja, djelatnosti obrazovanja, djelatnosti sporta, naučno – istraživačkoj djelatnosti te propisi iz sistema organa uprave, građenja, finansija i zdravstva.

Zakonom o kulturi se uređuje oblast kulture u Bosansko – podrinjskom kontobu Goražde, načela i ciljevi u oblasti kulture, razvoj kulturnih djelatnosti, uređivanje programa razvoja kulture, oblici međunarodne kulturne saradnje, uslovi rada i djelovanja u oblasti kulture, razvoj amaterskog djelovanja uoblasti kulture, finansiranje programa i projekata u oblasti kulture, kriteriji i mjerila u postupku stvaranja i realizacije programa, kao i očuvanje kulturnog naslijena i kulturnih vrijednosti.

Zakonom o tehničkoj kulturi se uređuje oblast tehničke kulture, osnivanje, organiziranje i finansiranje udruženja i zajednica tehničke kulture, kao i druga pitanja od značaja za tehničku kulturu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 KONVENCIJE 

 

STRATEGIJE I AKCIONI PLANOVI

Akcioni plan za sprovedbu Strategije kulturne politike BiH

Strategija kulturne politike u Bosni i Hercegovini

ZAKONI

 

OBRAZAC NARATIVNOG IZVJEŠTAJA KULTURA

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.