»»

"/>
MINISTRICA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
ORGANIZOVAN SASTANAK S PREDSTAVNICIMA MISIJE OSCE-a U BIH
Datum: 02.02.2023.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić,  01.februara  2023.godine organizirala je radno-konsultativni sastanak s predstavnicima Misije OSCE u BiH,  na kojem se govorilo o dosadašnjoj saradnji i prioritetima u radu Ministarstva kao i aktivnostima koje bi trebale uslijediti, a bila je ovo prilika da se usaglase stavovi kao i pravci saradnje u 2023.godini.

U  fokusu je nekoliko aktivnosti kao što su organizacija obuka za menadžment timove, nastavnike i stručne saradnike u školama s područja Bosanko-podrinjskog kantona Goražde, obrazovanje i socijalna inkluzija učenika koji pripadaju romskoj populaciji, stvaranje mogućnosti saradnje u pogledu kurikularne reforme u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, te mogućnostima i poteškošama u uvođenju novog nastavnog predmeta u nastavne planove i programe, kojim bi se ponudila alternativa predmetu Vjeronauka.

Kako je ovom prilikom istaknuto, OSCE je  izradio aplikaciju za stručno usavršavanje direktora škola, koju će ponuditi Ministarstvu i Pedagoškom zavodu za upotrebu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.